Black-footed Albatross – Ka‘upu

Black-footed Albatross – Ka‘upu

Phoebastria nigripes